Việt Nam không ngã theo ai?

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông: Mỹ “kiên quyết không nhượng bộ Trung Quốc” by Trọng Nghĩa – RFI. Đăng ngày 20-11-2018 Sửa đổi ngày 20-11-2018 15:25.
2018-04-10t133846z_296429637_rc14f3676cd0_rtrmadp_3_southchinasea-usa
Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Theodore Roosevelt trong vùng Biển Đông. Tháng 4/2018. REUTERS

Hỏi ai ngu như thằng Việt cọng?
Có người giúp tổng Trọng chống Tàu
Không không tôi chẳng chịu đâu
Liên minh quân sự chống Tàu là sai!

Mỹ và Tàu hỏi ai cướp nước?
Rõ ràng Tàu chiếm nước Việt Nam
Muốn cho đất nước mãi còn
Nếu không đủ sức phải cần tiếp hơi

Đồng bào ơi giặc trời lấn chiếm
Từ biên cương đến biển của ta
Đứng lên bảo vệ sơn hà
Hãy cùng với Mỹ giúp ta chống Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, November 21, 2018 0050 EST
1- Đại sứ Việt Nam: Hà Nội phản đối liên minh quân sự trong khu vực