Đấu tố dân lành

Kính mời quý bạn xem bài: Nghệ An ‘đấu tố’ Linh mục Đặng Hữu Nam by VOA. 08/05/2017.
B027A9EF-9C00-4A08-8763-FA0B272D1DAD_w1023_r1_s
Người dân theo lệnh cọng sản đấu tố Linh mục Đặng Hữu Nam.

Giúp ngư dân đi tìm công lý
Kiện Formosa đăng ký đền bù
Cha Nam sắp sửa đi tù
Bởi vì đảng cọng che dù Formosa

Huy động dân mang ra đấu tố
Người thấy dân đau khổ xót lòng
Muốn cho dân được ấm lòng
Phất cờ ngủ sắc vào vòng gian nguy

Đồng bào ơi đừng nghe cọng sản
Đấu tố người chống đảng Hán nô
Hãy vì toàn vẹn cõi bờ
Đứng lên gìn giữ cơ đồ Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, May 08, 2017 2230 EST