Xem “Vương Nghị gửi thư Chiêu Hàng 90 triệu dân Việt nên từ bỏ bãi Tu Chính để giữ đại cục” trên YouTube

ĐỨNG LÊN TOÀN THỂ DÂN NAM
CHỐNG TÀU GIỮ NƯỚC MUÔN NĂM TRƯỜNG TỒN
DIỆT BÈ NÔ HÁN CÚI LÒN
CHO TÊN GIẶC NGHỊ NGẬM HÒN TẬP VƯƠNG!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, August 18th, 2019 0121 EST

Advertisements

Tàu cọng và Việt cọng đi đêm

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông: Trung Quốc thông báo đạt được một thỏa thuận với Việt Nam by Thu Hằng – RFI. Đăng ngày 03-11-2017 Sửa đổi ngày 03-11-2017 11:44.
Minh Nghị
Ngoại trưởng Tàu cọng Vương Nghị (t) và ngoại trưởng Việt cọng Phạm Bình Minh trước cuộc hội đàm tại Hà Nội ngày 02/11/2017. REUTERS/Kham 

Lúc ở Phi hai bên không gặp
Sao hôm nay tay bắt miệng cười
Thuận mua vừa bán nên tươi
Hận thằng giặc cướp giận người đồng hương

Đồng bào ơi hãy thương nòi giống
Bắc Trung Nam giục trống đứng lên
Đòi thằng Việt cọng trình xem
Những gì chúng đã ngầm đem dâng Tàu

Toàn dân ơi cùng nhau đứng dậy
Diệt hán nô để thấy tương lai
Việt Nam bền vững lâu dài
Trường tồn Dân tộc ngày mai huy hoàng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, November 03, 2017 2100 EST
1- Trung Quốc: Đã giải quyết hòa bình chuyện Biển Đông với Việt Nam

Việt Nam nêu Biển Đông tại Liên Hiệp Quốc

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam nêu Biển Đông tại Liên Hiệp Quốc by VOA. 25-09-2017.
Phạm Bình Minh
Ông Phạm Bình Minh phát biểu tại Liên Hiệp Quốc năm 2016.

Nói cho có nói mà chơi
Nói không thôi chỉ là lời than van
Nói rằng dân Việt sẵn sàng
Nói cho giặc biết có sang không về
Nói toàn dân Việt quyết thề
Hy sinh giữ nước không hề tiếc thân!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, September 25, 2017 0815 EST

Ngoại trưởng VN thăm Mỹ sau khi đến TQ

Kính mời quý bạn xem bài: Ngoại trưởng VN thăm Mỹ sau khi đến TQ by BBC. 20 tháng 4 2017.
_95722598_pbm
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh là Ủy viên Bộ Chính trị sau Đại hội Đảng 12

Đến Bắc Kinh trước khi qua Mỹ
Cọng sản Việt biết sỉ hay không
Đường đi sang Mỹ phải vòng
Ghé chầu thiên tử lấy lòng đàn anh?
Hãy chứng tỏ nước mình độc lập
Đi đâu không phải gặp hỏi Tàu
Cùng dân nhất trí bên nhau
Quyết tâm chống lại giặc Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, April 21, 2017 0000 EST