Xem “QUÁ TUYỆT VỜI! Đại tá Hải quân Mỹ gốc Việt tuyên bố đanh thép “SẼ LẤY LẠI MÓN NỢ CHO VIỆT NAM”” trên YouTube

Kính mời quý bạn xem:

Trót sinh ra thì đà mang nợ
Nợ mẹ cha, xã hội, quốc gia
Những người hiểu biết ai mà
Quên đi món nợ mình là Việt Nam!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, September 30th, 2019 0148 EST