Việt Nam có thực sự quan trọng với Hoa Kỳ?

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam có thực sự quan trọng với Hoa Kỳ by BBC, 19 tháng 2 2016
Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Hoa Kỳ
Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Hoa Kỳ

Ở đời cần có bạn bè
Vui cùng chia xẽ lắng nghe khi buồn
Những lúc nắng hạn mưa nguồn
Giúp nhau vượt khó chống cuồng phong ba
Nhưng cần phải giúp chính ta
Đừng tin bạn quá hóa ra mù lòa
Bạn Tàu giúp Việt chẳng qua
Tìm cơ lấn chiếm nước ta từ từ
Bây giờ nhờ Mỹ ô dù
Có che hết nắng đến từ Bắc Kinh
Ai ơi phải dựa vào mình
Toàn dân đứng dậy Ba Đình đứng lên
Để vàng và tốt sang bên
Khắp nơi dân chúng nổi lên chống Tàu
May ra tồn tại ngàn sau
Không thì mất nước khổ đau ngàn đời
Đứng lên cứu nước ai ơi
Việt Nam không thể để rơi vào Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, Febuary 19, 2016 2123 EST
1- Trung Quốc quân sự hóa Hoàng Sa : Việt Nam phản đối tại Liên Hiệp Quốc
2- Úc & New Zealand yêu cầu TQ không gây thêm căng thẳng ở Biển Đông

TIN ĐẦU NĂM: NGUYỄN TẤN DŨNG CÓ THỂ BỊ BẮT

Kính mời quý bạn xem bài:
TIN ĐẦU NĂM: NGUYỄN TẤN DŨNG CÓ THỂ BỊ BẮT Thuy Trang Nguyen (facebook)
Nguyễn Tấn Dũng
TT XHCNVN Nguyễn Tấn Dũng

Tin đồn ông có thể bị bắt
Thế là ông không chắc nắm quyền
Đầu năm kính gửi lời khuyên
Theo Dân là sống độc quyền tiêu ma
Sức toàn dân đó là Dân Tộc
Tựa lòng dân là gốc sinh tồn
Bỏ vàng bốn tốt là khôn
Đứng lên cách mạng sống còn muôn năm
Hãy vui cùng toàn dân năm mới
Và canh chừng đường tới Bắc kinh
Của bè bán nước Việt mình
Chấm dứt cọng sản dân tình ấm no.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, January 01, 2016 1325 EST

Tập Cận Bình gởi thông điệp gì cho đảng cộng sản Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài:
Tập Cận Bình gởi thông điệp gì cho đảng cộng sản Việt Nam
NTD TCB
Hỡi người yêu nước Việt Nam
Đứng lên chống lại ngoại xâm là Tàu
Trước là diệt hết bầy sâu
Do Hồ nuôi dưỡng từ lâu tới giờ
Toàn dân không thể chần chờ
Chậm là mất nước nguy cơ đã rành
Hỡi người dân Việt Hùng anh
Hãy ngăn Nước Việt biến thành An Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, November 08, 2015 1020 EST
1- Cái giá của bán nước