XE MÁY XÚC CƯỠNG CHẾ ĐẤT LẠI CÁN NGƯỜI

Chết thêm mấy nữa mới vừa!
Lấy bao nhiêu đất còn chưa hả lòng?
Phải Dân là chủ hay không?
Những thằng đầy tớ đầy lòng tà gian
Đứng lên trừ kẻ bạo tàn
Toàn dân đứng dậy đập tan bạo quyền
Diệt trừ chế độ chính chuyên
Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền Muôn Năm!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, November 26, 2016 0745 EST

www.vietnamexodus.info

Tại xã Trí Yên, thôn Đức Thạnh , huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang. Chủ đầu tư và chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế bất chấp phản đối của người dân sống trong khu vực. Giữa một bên quyết tâm cưỡng chế, một bên quyết giữ đất đã không thể dung hòa. Hậu quả, Anh Nguyễn Minh Sang đã bị xe máy xúc cán qua trước mặt các nhân viên công quyền địa phương.

View original post 206 more words