Tưởng niệm Hoàng Sa năm thứ 43!

Kính mời quý bạn xem bài: Tưởng niệm Hoàng Sa, cùng đứng lên diệt thù by Quang Dương (Danlambao) 19/1/2017.
tuongniem-19-1-2014-30-danlambao

Bốn ba năm dân ta phẩn uất
Bởi giặc Tàu cướp mất Hoàng Sa
Cũng vì cọng sản mà ra
Minh Đồng dâng hiến đảo ta cho Tàu

Năm bảy tư giặc Tàu tiến đánh
Ta chống lại gãy cánh đành thua!
Cho nên ôm hận bao mùa
Bao giờ lấy lại mới vừa lòng dân

Ngày hôm nay thành tâm tưởng niệm
Những hải quân tử chiến oai hùng
Sống vì đất nước đến cùng
Thà hy sinh để non sông vẹn toàn

Kính nguyện cầu ơn trên Chúa Phật
Tiếp hương linh về đất vĩnh hằng
Bình an nơi cõi niết bàn
Không còn tranh cướp ngang tàn trần ai!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, January 18, 2017 2130 EST
1- Tiểu-Sử Anh-Hùng Tử-Sĩ – Hải Chiến Hoàng Sa
2- Bài học từ cuộc hải chiến Hoàng Sa Lê Vĩnh Trương – Quỹ Nghiên cứu Biển Đông
3- Vùng Tàu: Tưởng niệm 74 chiến sĩ hải quân VNCH hy sinh tại Hoàng Sa
4- Hải chiến Hoàng Sa 1974
5- Ai để mất Hoàng Sa?

Việt Nam khởi công xây khu tưởng niệm ‘Nghĩa sĩ Hoàng Sa’

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam khởi công xây khu tưởng niệm ‘Nghĩa sĩ Hoàng Sa’
NgheViệt Nam khởi công xây khu tưởng niệm ‘Nghĩa sĩ Hoàng Sa’VOA, Thứ hai, 18/01/2016

Tuởng niệm trận hải chiến Hoàng Sa 19/1/1974

Hải chiến Hoàng Sa – Trường Sa
Anh Hùng Tử Sĩ Hoàng Sa
Hy sinh giữ Việt Nam ta trường tồn
Nguyện cầu liệt vị linh hồn
Về nơi Cực Lạc, hay lên Nước Trời
Vĩnh hằng hưởng phước đời đời
Thế gian Dân Việt nhớ Người ra đi
Bốn hai năm chẳn biệt ly
Hoàng Sa yêu dấu còn đi chưa về
Toàn dân quyết một lời thề
Đuổi Tàu lấy lại đảo nhà Hoàng Sa
Hy sinh thề giữ sơn hà
Việt Nam độc lập hoan ca thái hòa.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, January 18, 2016 0000 EST
1- Sự khác nhau giữa 3 chữ Nghĩa Sĩ , Liệt Sĩ và Tử Sĩ
2- Lễ đặt viên đá đầu tiên Khu tưởng niệm ‘nghĩa sĩ Hoàng Sa’
3- Lễ đặt viên đá đầu tiên Khu tưởng niệm ‘nghĩa sĩ Hoàng Sa’Nghe
4- Xây Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa
5- 70 tỷ đồng xây khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn

Tưởng Niệm Hoàng Sa

Mười chín, tháng giêng, năm bảy bốn
Người dân Nam hao tổn máu xương
Hy sinh bảo vệ quê hương
Chống quân xâm lược bắc phương cướp nhà
Đó là ngày Hoàng Sa bị mất
Quân Việt Nam giữ đất tổ tiên
Vì yêu tổ quốc thiêng liêng
Đồng lòng chống lại đảo điên quân thù
Những tấm gương ngàn thu ghi nhớ
Muôn đời sau còn ở lòng Dân
Các Anh tạm biệt hồng trần
Về nơi di dưỡng tinh thần Việt Nam
Ngụy Văn Thà thà làm Nam Quỷ
Không đầu hàng, tự hủy theo tàu!
Và hơn Sáu Chục(1) cùng nhau
Quyết lòng tử chiến với Tàu xâm lăng
Có những Anh sa chân bị bắt
Cũng có Anh lạnh ngắt tái tê
Theo dòng nước biển xuôi bè
Phó thân cho sóng đưa về Quê Cha
Trọng Anh hùng Dân ta chào đón
Những người về từ chốn gian nguy
Từng qua hải chiến chống Tàu
Toàn Dân truy niệm Anh hào Nam phương
Dân Nam ơi! quê hương gặp nạn
Bởi vì ta tin bạn chẳng phòng
Bạn ta một mặt hai lòng
Ngoài thì “hữu nghị” còn trong gian tà
Đồng bào ơi! Nước nhà nguy khốn
Mau đứng lên chỉnh đốn ba quân
Năm tư Dân Tộc hợp quần
Kết đoàn chống giặc đuổi quân tham tàn
Hôm nay đây Dân Nam tưởng niệm
Các Anh hùng đặc nhiệm Hoàng Trường
Quyết lòng giữ đất quê hương
Nêu gương hậu thế yêu thương giống nòi
Các Anh ơi, trăng soi biển rộng
Bóng hình Anh linh động ngàn khơi
Nước Nam Dân Việt khắp nơi
Xin Anh yên nghĩ ở nơi vĩnh hằng.


Nam Bản Hoàng Trường
Saturday, 16 January 2010, 1616 ET


1- Danh-Sách Tử-Sĩ Hoàng-Sa