Ba đặc khu và con đường tơ lụa trên biển của Tàu cọng

Kính mời quý bạn xem bài: Vì sao ba đặc khu là cách TQ ‘gây áp lực’ với VN? by BBC. 8/06/2018.
_102851154_18fdbd13-bc33-47a7-a897-f4d34a2e9172
Giáo sư Ngô Vĩnh Long (phải) phân tích về thế đứng của Việt Nam trong ứng phó trước các chiến lược và trật tự mới của Tàu cọng ở khu vực và Biển Đông

Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc
Ba mắc xích trong chuổi ngọc trai
Mở đầu cho chuổi đường dài
Từ Tàu vươn tới Dubai Ý Bồ

Hãy ngăn chận ý đồ bành trướng
Của hán Tập đang hướng về Nam
Ba khu yếu huyệt Việt Nam
Khi vào tay hán tan hoang cơ đồ!

Đồng bào ơi cõi bờ đe dọa
Ai yêu nước an tọa được sao?
Đứng lên toàn thể đồng bào
Chống quân xâm lược lật nhào hán nô!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, August 06, 2018 1647 EST