Mỹ triển khai “xoay trục” giai đoạn hai

Mỹ Tàu mãnh hỗ tương tranh
Biển Đông sóng dậy sắp thành cuồng ba
Đứng lên bảo vệ sơn hà
Đừng cho giặc Hán biến ta thành Tàu
Đồng bào đoàn kết bên nhau
Một lòng thề quyết chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, November 23, 2016 2230 EST

www.vietnamexodus.info

Thế giới và Việt Nam

Trước việc Trung Quốc gia cố sức mạnh quân sự ở Biển Đông, có dấu hiệu Mỹ bắt đầu mở rộng chính sách “xoay trục” tại châu Á sang giai đoạn mới.

Hải quân Mỹ triển khai tàu chiến mới LCS Independence (trái) và Coronado trên Thái Bình Dương cho chiến lược xoay trục sang châu Á.

Trung Quốc đang trên đường kiểm soát Biển Đông trên thực tế. Đó là điều mà người đứng đầu Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris, thừa nhận trước Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ hôm 25/2 vừa rồi. Nhưng đó chỉ là một phần của vấn đề.

View original post 1,696 more words