Tàu tiếp tục cơi nới ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: TQ tiếp tục cơi nới ở Biển Đông và phản đối tàu Mỹ áp sát đảo by BBC. 08/11/2017.
_97286129_gettyimages-80228186
Hình chụp từ trên không hôm 20/3/1999 cho thấy Trung Quốc đã bồi đắp, cơi nới trên Đá Vành Khăn

Mấy chục tỷ Xuân Thanh làm mất
Trọng vò đầu phải bắt cho ta
Còn kia gấm vóc sơn hà
Tàu đang gậm nhấm Trọng ta im lìm

Giặc Tàu cọng đang tìm mọi cách
Mua thời gian kế sách lâu dài
Âm thầm bồi đắp mặc ai
Kêu la phản đối ngoài tai giặc Tàu

Đồng bào ơi cùng nhau nổi dậy
Diệt hán nô thúc đẩy chống Tàu
Việt Nam còn mãi nghìn sau
Do toàn dân chống giặc Tàu hôm nay.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, August 12, 2017 0000 EST
1- Biển Đông : Bắc Kinh phản đối tàu Mỹ áp sát khu vực đá Vành Khăn

Tàu chiến Mỹ đi sát Đá Vành Khăn

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông: Tàu chiến Mỹ đi sát Đá Vành Khăn (Trường Sa) by RFI. Đăng ngày 25-05-2017 Sửa đổi ngày 25-05-2017 13:22.
2017-05-25t033827z_2029806813_rc1b464499f0_rtrmadp_3_usa-southchinasea-navy
Khu trục hạm có trang bị tên lửa dẫn đường USS Dewey quá cảnh Biển Đông ngày 06/05/2017. Ảnh tư liệu của Hải Quân Mỹ. Kryzentia Weiermann/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS

Vành khăn không thuộc của Tàu
Đẩy lui quân Việt nên Tàu chiếm luôn
Việt Nam cọng sản chẳng buồn
Kiện ra quốc tế chủ quyền tỏ phân
Hay là cọng sản không cần
Vì nguyên nước Việt đã dâng cho Tàu?
Toàn dân phải đứng lên mau
Một lòng đoàn kết chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, May 25, 2017 2000 EST
1- Hải quân Mỹ tuần tra FONOP ở Biển Đông lần đầu thời Trump
2- VC lên tiếng việc tàu chiến Mỹ áp sát đá Vành Khăn
3- Tàu chiến Mỹ tiếp cận Đá Vành Khăn