Hoa Kỳ chuyển giao xuồng tuần tra cho Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: Hoa Kỳ chuyển giao 6 xuồng tuần tra cho Việt Nam by BBC. 29/03/2018.
_100616280_photo3
Xuồng tuần tra phản ứng nhanh Metal Shark do Hoa Kỳ bàn giao cho Việt Nam.

Chuyển giao xuồng nhỏ tuần duyên
Lại đưa xuống tận nơi miền cực Nam
Miền Trung cần được quan tâm
Khi tàu “nước lạ” hại dân lưới chài
Thêm xuồng có dám ra tay
Giúp ngư dân Việt có ngày ấm no?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, March 30, 2018 0000 EST
1- The United States Transfers Six Metal Shark Patrol Boats to Vietnam
2- Mỹ giao thêm xuồng tuần tra cho Việt Nam
3- Mỹ trao 6 xuồng tuần tra cho Việt Nam

Tàu Mỹ tuần tra duyên hải Việt

Kính mời quý bạn xem bài: Hoa Kỳ bàn giao sáu tàu tuần duyên cho Việt Nam by Thùy Dương – RFI. Đăng ngày 23-05-2017 Sửa đổi ngày 23-05-2017 13:22.
vn_us_metal_shark_boat_us_coast_guard
Ảnh minh họa. Một loại tàu tuần tra của lực lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ do công ty Metal Shark chế tạo.Wikipedia

Mới ngày nào đánh cho Mỹ cút
Hôm nay lại muốn chút khí tài
Việt Nam bờ biển khá dài
Sáu tàu quá ít phải vài lần thêm.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, May 23, 2017 2040 EST
1- U.S. transfers Six Coastal Patrol Boats to Vietnam Coast Guard, May 22, 2017