Tưởng Niệm Mậu Thân 1968

Kính mời quý bạn xem bài: Huế, Tôi và Mậu Thân – Quái Điểu Tiểu Đoàn 1 TQLC by MX Nguyễn Văn Phán Hồn Việt.
kydaiphuvanlau-1968
Kỳ đài Phu Văn Lâu sau Xuân Mậu Thân 1968.

Mỗi năm vào độ Tết về
Không riêng dân Huế nhớ về Mậu Thân
Tỉnh nào cũng có nạn nhân
Một mình xứ Huế những hơn năm ngàn
Bãi Dâu Gia Hội Phú Cam
Hố chôn tập thể thương tâm não lòng
Hận thù chi những dân thường
Đập đầu tay trói thãm thương đọa đày
Những người con Huế ra tay
Giết người dân Huế thế này hã chưa!
Tường Phan Xuân Hảo nhớ xưa
Bao giờ sám hối cho vừa lòng dân?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, February 05, 2017 1000 EST

Tết Bính Thân nhớ Mậu Thân

Kính mời quý bạn xem bài: Tết Bính thân nhớ Mậu thân by Trần Thanh Châu sưu tầm, Ba Cây Trúc.
Đồng bào Huế bị VC bắt trong Tết Mậu Thân 1968
Đồng bào Huế bị VC bắt trong Tết Mậu Thân 1968

Vui mừng đón Tết Bính Thân
Đau buồn nhớ Tết Mậu Thân năm nào
Giao thừa cọng sản tràn vào
Nhẫn tâm giết hại đồng bào Huế đô
Năm ngàn người chết không mồ
Chôn chung tập thể đơn sơ vội vàng
Mỗi lần Tết đến Xuân sang
Người dân xứ Huế thở than âm thầm
Không như giặc cướp ầm ầm
Ăn mừng chiến thắng dã man hại người
Vui Xuân hãy cứ tươi cười
Chỉ xin tưởng nhớ đến người hy sinh
Một lời sám hối chân tình
Mới mong cầu được dân mình thứ tha.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, Febuary 08, 2016 0044 EST
1- Tưởng niệm 40 năm cuộc Thảm sát Tết Mậu Thân: 1968 – 2008 (Hàn Giang Trần Lệ Tuyền)
2- Tết Mậu thân và nguời Chiến Sĩ VNCH
3- Mậu thân Huế – Câu chuyện của Nguyễn Thị Thái Hòa
4- Thảm sát Huế Tết Mậu Thân