Việt Nam và cuộc đấu tranh gìn giữ nền độc lập từ Trung Quốc

Kính mời quý bạn xem bài: Trường hợp đặc biệt của Việt Nam by Lea E. Williams/Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch – 12/01/2018.
haibatrung
Hai Bà Trưng.

Hỡi toàn dân Việt ai ơi
Trẻ già trai gái nhớ lời tiền nhân
Phải luôn cảnh giác giặc gần
Là Tàu phương Bắc muôn phần ác gian
Bao lần lấn chiếm nước Nam
Chúng đều thất bại nên ngầm âm mưu
Đem tiền mua chuộc bầy ngưu
Buôn dân hại nước làm cừu hán nô
Đứng lên gìn giữ cơ đồ
Không cho giặc cướp cõi bờ Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, December 09, 2018 2110 EST