Tàu cọng bành trướng xuống Đông Nam Á qua sông Mêkông

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc dùng sông Mêkông làm công cụ bành trướng tại Đông Nam Á by RFI. Đăng ngày 10-10-2018 Sửa đổi ngày 10-10-2018 15:40 .
2011-12-09T102831Z_2128916161_GM1E7C91EUX01_RTRMADP_3_CHINA-MEKONG
Cảnh sát võ trang Tàu cọng chuẩn bị chuyến tuần tra chung đầu tiên trên sông Mêkông, cảng Quan Lũy, Vân Nam. Ảnh tư liệu ngày 09/12/2011 REUTERS

Việt Lào Thái Miến Cao Miên
Hãy cùng xếp lại lợi riêng chống Tàu
Nếu không sát cánh cùng nhau
Sẽ từng nước một bị Tàu nuốt trôi!
Đứng lên chống lũ con trời
Tham lam lấn chiếm đất trời lân bang
Đừng vì chút lợi Tàu ban
Khiến cho đất nước thành bang của Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, October 11, 2018 0000 EST