Biểu tình chống Formosa ngày 2 tháng 4 năm 2017

Kính mời quý bạn xem các video sau đây để cùng chia xẽ khổ đau với đồng bào miền Trung, nạn nhân của Formosa và CSVN:


Đồng bào cả nước đứng lên
Xuống đường cứu nước đang trên đường tàn
Tương lai nước mất nhà tan
Đến khi hối hận chẳng làm được chi
Đứng lên diệt cọng ngay đi
Còn bè cọng sản nước thì mất thôi
Thành Đô chúng đã ký rồi
Chỉ ba năm nữa trời ơi là trời!
Đồng bào cả nước ai ơi
Nước còn hay mất do nơi đồng bào
Đứng lên diệt cọng ngay nào
Cứu nguy đất nước khỏi vào diệt vong.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, April 02, 2017 1310 EST