Việt Nam hợp tác với Nhật chống lại sự bành trướng của Tàu cọng

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam và Nhật hợp tác chống lại sự bành trướng của TQ by VOA. 10/05/2019.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Takeshi Iwaya.

Những quốc gia giáp ranh Tàu cọng
Hãy cùng ngăn tham vọng cùa Tàu
Liên minh nối kết với nhau
Ra tay tương trợ chống Tàu xâm lăng.

Việt Nam nên làm từ lâu rồi.
Việt Nam, Đại Hàn và Nhật Bản mà hợp nhau thành một khối thì Tàu khó làm gì nổi. Chỉ sợ vì quyền lợi riêng của mỗi nước khiến cho Tàu có thể lay chuyển sự đoàn kết thì sẽ thua Tàu.
Hai lý thuyết Liên Hoành và Hợp Tung người Tàu biết rõ; cho nên cần có sự toàn tâm nhất trí của mỗi nước để tồn tại.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, May 10, 2019 1101 EST

Advertisements

Liên minh chống Tàu

Kính mời quý bạn xem bài: Tướng Nguyễn Chí Vịnh bàn hợp tác quốc phòng với Hàn Quốc by BBC. 8 tháng 9 2017.
_97706777_b08af349-6781-4551-8d6d-260f2191515c
Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu trong Đối thoại Shangri-La tại Singapore hồi 6/2016

Chống Tàu cần có quyết tâm
Người dân bị lấn phải cần đứng lên
Tàu đang dùng sức mạnh mềm
Đó là mua chuộc quan tham ham tiền
ASEAN mỗi nước lợi riêng
Khó lòng đoàn kết vì tiền Tàu trao
Điển hình hai nước Miên Lào
Vì không ảnh hưởng nên lao theo Tàu
Nhật Hàn Ấn Việt cùng nhau
Hãy nên gắn bó chống Tàu xâm lăng
Mặc cho Tàu cứ hung hăng
Sẽ từng nước một vào băng với Tàu
Hãy cùng sát cánh với nhau
Mới mong tránh được nạn Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, September 09, 2017 0210 EST