Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Kính mời quý bạn xem bài: Vị danh tướng khiến cả Châu Âu và Trung quốc đều thèm muốn by Trần Hưng – Hồn Việt UK Online.
danhtuongtranhungdao1
Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Ảnh minh họa)

Hãy nghe lời Đức Thánh Trần dạy:
“Giặc không gấp phải lấy lòng dân”
Tàu đang dùng chiến thuật tằm
Lấn dần chiếm trọn mà dân không ngờ!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, February 25, 2017 2000 EST
1- Trần Quốc Tuấn
2- Trần Hưng Đạo