Tàu cọng chào hàng nhái

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc thử nghiệm tàu sân bay tự đóng by VOA. 13/05/2018.
HKMH LiêuNinh II
Tàu sân bay tự đóng của Trung Quốc rời cảng Đại Liên.

Thật đáng nễ công nghệ Trung Quốc
Không có gì Trung Quốc thua ai
Chỉ cần có mẫu có tài
Trở lui kỹ thuật (*) miệt mài thành công

Mời thế giới nhìn công trình mới
Liêu Ninh II đã tới ngày ra
Biển Đông Ấn Thái không xa
Vòng đai lên xuống bôn ba con đường

Việt Nam liệu tìm phương chống đỡ
Hay đảng ta đã bợ giặc Tàu
Chờ ngày giao nộp đến mau
Làm khu tự trị thuộc Tàu muôn năm?

Đồng bào ơi! Ngàn năm Bắc thuộc
Đủ lắm rồi đừng chuốc vong nô
Quyết gìn giữ vững cơ đồ
Muôn năm còn mãi cõi bờ Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, May 14, 2018 0000 EST
(*) Reverse Engineering
1- Trung Quốc thử nghiệm hàng không mẫu hạm tự chế tạo đầu tiên

Tàu cọng mãi võ ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: TQ phô trương 40 chiến hạm ở Biển Đông by BBC 27/03/2018.
2018-03-27t091802z_873088905_rc1d3508dfa0_rtrmadp_3_china-defence
Ảnh vệ tinh phát hiện HKMH Tàu tại Biển Đông. Reuters

Việt Nam phản ứng ra sao
Khi tàu giặc hán kéo vào Biển Đông?
Có còn là chủ hay không
La làng chiếu lệ chìu lòng Bắc phương!
Ba đình chúng đã chủ trương
Tài nguyên biển đảo quê hương dâng Tàu
Đồng bào không đứng lên mau
Dân thành nô lệ nước Tàu xóa tên
Hơn ngàn năm nước vững bền
Ngày nay có giặc đứng lên diệt thù
Giữ cho đất Việt ngàn thu
Toàn dân cùng thổi mây mù xâm lăng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, March 28, 2018 0000 EST
1- Phát hiện tàu sân bay Trung Quốc cùng 40 chiến hạm ở Biển Đông

Tàu tập trận chui ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Hàng không mẫu hạm Trung Quốc tập trận ở Biển Đông by BBC. 3 tháng 1 2017.
tau-lieu-ninh-mang-theo-chien-dau-co-j-15-doi-moi
Tàu Liêu Ninh mang theo chiến đấu cơ J-15 đời mới

Nghe rằng ra Thái Bình Dương
Lại qua Đài đảo theo đường xuôi nam
Biển Đông tập trận âm thầm
Xong xuôi mới báo la ầm thành công!
Việt Nam có ngủ hay không
Chẳng hề hay biết ai trong biển mình
Chao ơi cái lũ Ba Đình
Chủ quyền là để Bắc kinh tự quyền?
Việt Nam cần những chiến thuyền
Nhỏ mà mau lẹ vây thuyền Liêu Ninh
Trên không hải điểu lượn mình
Vừa tầm dưới nước cá kình ra oai
Liêu Ninh có tập cũng hoài
Toàn dân ta sẽ diệt loài xâm lăng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, January 03, 2017 2133 EST