Cảnh giác chiến lược bành trướng của Tàu

Kính mời quý bạn xem bài: Ấn Độ kêu gọi cảnh giác chiến lược bành trướng của Trung Quốc by VOA. 04/08/2017.
598EBB53-F276-4039-B513-B4EC63539365_w650_r1_s
Bản đồ khu vực biên giới đang có tranh chấp

Việt Phi Nhật Hàn và Ấn Độ
Hãy cùng nhau cũng cố liên minh
Đề phòng Tàu cọng chuyển mình
Đưa quân xâm lấn nước mình nay mai

Vì lợi riêng tiền tài mua chuộc
Thì trước sau cũng thuộc về Tàu
Hãy cùng đoàn kết bên nhau
Đồng tâm chống giặc trước sau một lòng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, August 04, 2017 2200 EST