Trọng lú phát ngôn xấc xược và mất dạy

Kính mời quý bạn xem bài: Xấc xược và mất dạy by Viên D. (Danlambao). 29.01.2019.
hocc82cc802520chicc812520minh-nguyecc82cc83n2520phucc812520trocca3ng-muocc82cc83i2520cocca3cc82ng2520sacc89n-danlambao
HCM và NPT.

Không nhà nước nào trên thế giới
Gọi người dân và nói là con
Chính quyền có được do dân
Không là cha mẹ Trọng đần hiểu chưa?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, February 01, 2019 0000 EST

Advertisements

Chủ tịch TC Tập Cận Bình: ‘đạt hàng loạt đồng thuận’ với ông Trọng

Chủ tịch TC Tập Cận Bình: ‘đạt hàng loạt đồng thuận’ với ông Trọng


Đông bào hãy đúng lên hoi Trong
Cùng vói Bình đông thuân viêc gì?
Phai chăng là se thuc thi
Âm muu hán hóa Viêt đi vê Tàu?
Toàn dân đoàn kêt bên nhau
Quyêt tâm giu nuóc chông Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, August 21, 2018 1000 EST

VIỆT GIAN NGUYỄN PHÚ TRỌNG KHÔNG CÒN GIẤU GIẾM DÃ TÂM BÁN NƯỚC !

Kính mời quý bạn xem bài: VIỆT GIAN NGUYỄN PHÚ TRỌNG KHÔNG CÒN GIẤU GIẾM DÃ TÂM BÁN NƯỚC ! by Thanh Tòng Pham (facebook) Tháng Năm 28, 2018.
hán nô NPT
VIỆT GIAN NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Đồng bào muốn tự do độc lập
Hãy đứng lên cùng lật hán nô
Mới mong giữ vững cõi bờ
Muôn năm còn mãi cơ đồ Hùng Vương.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, May 29, 2017 0800 EST