Dân yêu đảng, sao đảng lại giết dân?

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
TBT: Hiếm có đảng cầm quyền nào trên thế giới được dân tin yêu như ‘Đảng ta’ by VOA Tiếng Việt. Ngày 21/01/2020.

Tổng Tịch, Thái Thú hán nô Nguyễn Phú Trọng.


Dân Việt Nam u mê tin đảng
Còn “đảng ta” “còn đảng còn mình”
Cúi đầu nghe lệnh Bắc kinh
Đặc khu biển đảo Ba Đình tiến dâng

Tin yêu đảng lòng dân như thế
Cớ sao đảng làm thế cho đành
Đang đêm vào bắn Cụ Kình
Thân cô thế độc một mình giữa khuya!

Dân tin đảng như dê tin chủ
Khi chủ cần thì chủ thịt dê
Đất vàng sao đảng lại chê?
Lấy cho bằng được đem về chia nhau!

Dân yêu đảng mặc Tàu xâm lấn
Cứ thờ ơ xem tấn tuồng Tàu
Không cầu mong Trọng chết mau
Để xem Tổng Tịch chống Tàu ra sao?

Toàn dân ơi tin vào nơi đảng
Thì tương lai tài sản sạch trơn
Chính chuyên vô sản là dân
Đảng là tư bản giết dân tại nhà!

Đồng bào ơi nước nhà nguy khốn
Hãy đứng lên cùng chống giặc Tàu
Chấm dứt tin đảng cho mau
Quyết thề diệt đảng chống Tàu xâm lăng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, January 22, 2020 2244 EST

Việc cần phải làm ngay, hãy loại trừ tên Việt gian Nguyễn Phú Trọng và giải thể ĐCSVN

Kính mời quý bạn xem bài: Việc cần phải làm ngay, hãy loại trừ tên Việt gian Nguyễn Phú Trọng và giải thể ĐCSVN by Nguyên Thạch – Dân Làm Báo. 09-14-2019.

Tổng Tịch hán nô Nguyễn Phú Trọng.

Ngoài Biển Đông giặc Tàu ngang ngược
Ở Ba Đình tổng tịch ngậm câm
Tại sao không nói với dân
Quốc gia nguy khốn đang cần cứu nguy?

Là nguyên thủ lại quỳ trước giặc
Thì còn đâu Tổ quốc giang sơn!
Đứng lên ơi hỡi toàn dân
Diệt trừ bán nước đồng tâm chống Tàu

Toàn dân ơi cùng nhau chống giặc
Đừng thờ ơ để mất giang sơn
Đứng lên cho đất nước còn
Đứng lên bảo vệ non sông Lạc Hồng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, September 14th, 2019 0749 EST

Trọng lú phát ngôn xấc xược và mất dạy

Kính mời quý bạn xem bài: Xấc xược và mất dạy by Viên D. (Danlambao). 29.01.2019.
hocc82cc802520chicc812520minh-nguyecc82cc83n2520phucc812520trocca3ng-muocc82cc83i2520cocca3cc82ng2520sacc89n-danlambao
HCM và NPT.

Không nhà nước nào trên thế giới
Gọi người dân và nói là con
Chính quyền có được do dân
Không là cha mẹ Trọng đần hiểu chưa?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, February 01, 2019 0000 EST

Chủ tịch TC Tập Cận Bình: ‘đạt hàng loạt đồng thuận’ với ông Trọng

Chủ tịch TC Tập Cận Bình: ‘đạt hàng loạt đồng thuận’ với ông Trọng


Đông bào hãy đúng lên hoi Trong
Cùng vói Bình đông thuân viêc gì?
Phai chăng là se thuc thi
Âm muu hán hóa Viêt đi vê Tàu?
Toàn dân đoàn kêt bên nhau
Quyêt tâm giu nuóc chông Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, August 21, 2018 1000 EST

VIỆT GIAN NGUYỄN PHÚ TRỌNG KHÔNG CÒN GIẤU GIẾM DÃ TÂM BÁN NƯỚC !

Kính mời quý bạn xem bài: VIỆT GIAN NGUYỄN PHÚ TRỌNG KHÔNG CÒN GIẤU GIẾM DÃ TÂM BÁN NƯỚC ! by Thanh Tòng Pham (facebook) Tháng Năm 28, 2018.
hán nô NPT
VIỆT GIAN NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Đồng bào muốn tự do độc lập
Hãy đứng lên cùng lật hán nô
Mới mong giữ vững cõi bờ
Muôn năm còn mãi cơ đồ Hùng Vương.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, May 29, 2017 0800 EST