TC Hán Hóa Nội Địa VN

Kính mời quý bạn đọc xem bài:
TC Hán Hóa Nội Địa VN của Vi Anh trên trang Báo Tổ Quốc.

Lăng Cô, Thừa Thiên, Việt Nam

Than ơi!
Giang sơn từng mảng ra đi
Vào tay giặc Hán như ri hỡi trời?
Đồng bào tỉnh dậy ai ơi
Đập tan cọng phỉ đáp lời núi sông
Giữ yên bờ cõi Lạc Hồng
Những nơi hiểm địa quyết không xa lìa
Phi lao réo rắc ngoài kia
Lăng Cô hờn tủi ai chia cho Tàu!
Người ơi đứng dậy bên nhau
Một lòng đoàn kết chống Tàu an dân.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, October 20, 2015 2100 EST
1- Người Trung Quốc lại sắp lập căn cứ ở Lăng Cô – Thừa Thiên Huế?
2- Mưu đồ thâm độc của Trung Quốc?
3- Đèo Hải Vân

Đề xuất quy hoạch mở rộng đỉnh đèo Hải Vân

Lãnh đạo Thừa Thiên-Huế nghĩ sao về việc này? Nói rằng đèo Hải Vân trực thuộc Thừa Thiên thì tại sao quận Phú Lộc không quản lý đỉnh đèo mà lại là quận Liên Chiểu của Đà Nẵng?
Thừa Thiên-Huế hay Đà Nẵng cũng là Việt Nam, nhưng cần phân định rõ để việc làm ăn của người dân được thuận lợi, không phải gõ cửa nhầm nơi khi cần các thủ tục hành chánh về nhà đất và buôn bán.1

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, November 27, 2014 1205 EST

1- Đề xuất quy hoạch mở rộng đỉnh đèo Hải Vân

Cảnh tỉnh vấn đề Trung cộng khai thác Đèo Hải Vân làm nơi du lịch

Mời bạn đọc:
Cảnh tỉnh vấn đề Trung cộng khai thác Đèo Hải Vân làm nơi du lịch của Tỳ kheo Thích Viên Định
ĐĂNG NGÀY: 25.11.2014 Trên trang Truyền Thông Chúa Cứu Thế Việt Nam

Kính thưa Hòa Thượng,
Thật là may mắn cho đất nước được Hòa Thượng quan tâm nhắc nhỡ lãnh đạo Hà Nội về vị trí chiến lược của Hải Vân, một khi quân Tàu đặt chân lên đó rồi thì coi như nước Việt Nam bị xóa sổ!
Vẫn biết vạn vật vô thường có đó rồi mất đó, nhưng công khó Tổ Tiên đổ mồ hôi và xương máu bao nhiêu đời để gầy dựng nên dãi gấm vóc này không thể để cho Việt cọng đem dâng cho Tàu cọng một cách dễ dàng như thế này được.
Hơn ai hết, chắc Hòa Thượng còn nhớ lời của Phật Hoàng Trần Nhân Tông trên đèo Hải Vân khi Ngài du Nam. Phật Hoàng có nghĩ rằng Ngài gả Công chúa Huyền Trân để đất này hôm nay cán bộ tỉnh Thừa Thiên Huế dâng cho Tàu không?
Lời của Hòa Thượng rất hợp đạo lý và lòng dân, nhưng nếu như cán bộ CSVN từ Huế ra tới Hà Nội vẫn không sáng mắt mà để cho công ty Thế Diệu thi công thì bước tiếp theo của Hòa Thượng là gì?
Con cầu mong Hòa Thượng và toàn thể Tăng Đoàn hợp cùng các Hồng Y, Giám Mục và Linh Mục Công Giáo, hiệp với các lãnh đạo Hòa Hảo và Cao Đài và toàn dân đồng loạt biểu tình khắp nước chống lại âm mưu bán nước cho Tàu cọng của bè lũ lãnh đạo CSVN.
Trước năm 1975, có khi nào Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất chùn bước trước cảnh sát dã chiến VNCH đâu.
Vậy thì hôm nay trước sự tồn vong của Tổ Quốc, kính xin Hòa Thượng hướng dẫn phật tử và toàn dân đứng lên bảo vệ quê hương đang từng mãng rơi vào tay Tàu. Xin đừng “Biểu Tình Tại Gia” mà kêu gọi công nhân, tiểu thương “Đình Công Bãi Thị”, sinh viên học sinh “Bãi Khóa” lên đường bảo vệ quê hương đang bị xâm lăng!
Nguyện cầu chư Phật chư Bồ Tát hộ trì Hòa Thượng và ban cho chúng con tinh thần vô úy như huynh trưởng Lê Thị Tuyết Mai và anh Hoàng Thu đã Vị Quốc Thiêu Thân để ĐỨNG LÊN bảo vệ non sông Việt Nam ngàn đời mến yêu.
Kính chào Hòa Thượng
Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, November 25, 2014 1800 EST

Đèo Hải Vân

Hải Vân nhìn xuống Sơn Trà
Phú Bài, Đà Nẵng trông xa mà gần
Cả ba Hải Lục Không quân
Đều là điểm nhắm trong tầm Laser
Một khi có chuyện sa cơ
Là điều chắc chắn chực chờ xãy ra
Hỡi người yêu nước yêu nhà
Văn Lâu, Thương Bạc tham gia biểu tình
Đồng thề quyết tử hy sinh
Để cho nước Việt Nam mình bền lâu
Mất đất mất biển vì đâu?
Do bầy cọng phỉ sâu rầy gây nên
Muốn cho đất nước lâu bền
Đập tan cọng sản xây nền tự do
Dân quyền dân chủ ấm no
Không ai đem đến tặng cho dân mình
Muốn không lệ thuộc Bắc Kinh
Hỡi toàn dân Việt vươn mình ĐỨNG LÊN!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, November 19, 2014 2325 EST

1- Đà Nẵng kiến nghị thu hồi giấy phép dự án Trung Quốc trên núi Hải Vân
2- Vị trí của dự án Trung Quốc trên núi Hải Vân trọng yếu như thế nào?
3- Chính phủ yêu cầu báo cáo gấp “Dự án của Trung Quốc trên núi Hải Vân”
4- Trung Quốc trấn đèo Hải Vân: Trách nhiệm Thủ tướng
5- Laser