Hai quân Viêt Ân thao duot chung o Biên Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Hải quân Ấn – Việt ‘sẽ diễn tập chung’ by BBC Ngày 20 5 2018.