Kiểm ngư Việt Nam dùng vòi rồng xua đuổi tàu cá Tàu cọng

Kính mời quý bạn xem bài: Kiểm ngư Việt Nam dùng vòi rồng xua tàu cá Trung Quốc by VOA. 09/04/2019.
9BE2AF5C-5C1F-466F-82BF-6EFC4EE88BAE_w1023_r1_s
Tàu kiểm ngư Vùng 1 Việt Nam xua đuổi tàu cá vỏ ng ra khỏi vùng biển Vịnh Bắc Bộ hôm 7/4/2019. Ảnh Chi cục Kiểm ngư Vùng 1/ Thanh Niên.

Dùng vòi rồng đuổi xua tàu cá
Dùng thứ gì để đá Hải Dương?
Nó đang bám trụ ngay đường
Đang cần rửa sạch mở đường xâm lăng

Đồng bào ơi nghe chăng sóng dậy?
Hãy đứng lên lật tẩy hán nô
Quyết tâm gìn giữ cõi bờ
Không nên vô cãm thờ ơ vô tình!


Nguyễn Việt Nam
WWRI,Wednesday, April 10, 2019 0110 EST

Chấn động: Người dân Hải Dương dùng Bom Xăng với Ga để chống lại đoàn cưỡng chế

Đứng lên chống lại bạo quyền
Quyết thề giữ đất chủ quyền của dân
Đồng bào ơi! Đất nước cần
Tự do dân chủ công bằng ấm no
Nhân quyền chẳng phải ai cho
Hãy cùng giành lấy tự lo dân mình
Đứng lên chống lại Ba Đình
Tay sai của giặc Bắc Kinh tham tàn
Người dân rơi cảnh lầm than
Khắp nơi đứng dậy xóa tan bạo quyền!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, November 19, 2017 1155 EST

www.vietnamexodus.info

View original post