Câu đối Tết Canh Tý

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Câu đối Tết Canh Tý by Hà Sĩ Phu (Dânlambao). Ngày 24.01.2020.

Phú mà không quý dân không trọng!
Kim mà thiếu tiền đảng thiếu ngân

Canh Tý, Chuột Chí lên chùa!
Quý Hợi, Heo Quay tới miếu.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, January 25, 2020 0049 EST
1- Câu đối Tết cho mùa xuân buồn