Cá Voi Xanh và Hải Dương

Kính mời quý bạn xem videos:Cá Voi Xanh với Hải Dương
Hai mốc trên biển phân đường Biển Đông?
Việt Nam cần phải một lòng
Quyết thề ngăn chận để không thuộc Tàu
Đứng lên già trẻ bên nhau
Gái trai Kinh Thượng chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, June 27, 2017 2150 EST
1- Tàu Trung Quốc hành xử như cướp biển, đâm vỡ tàu Kiểm ngư Việt Nam

Sài Gòn 25.06.217: Biểu tình phản đối Tàu cộng xâm lược biển đông

Toàn dân cả nước đứng lên
Chống Tàu giữ nước vững bền núi sông
Năm tư dân tộc một lòng
Quyết thề chống giặc cởi vòng Hán nô
Ba Đình bè lũ cáo hồ
Nên cần triệt hạ cơ đồ mới yên
Quốc gia phải có dân quyền
Lòng dân sóng dậy lật thuyền Trọng Quang!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, June 25, 2017 0822 EST

www.vietnamexodus.info

Thông Tin Biểu Tình.

Nguyễn Văn Trung Sơn(facebook)Sáng nay ngày 25/6/2017 người dân Sài gòn có cuộc biểu tình nhỏ đã nổ ra tại khu vực ngã tư Plaza đường Điện Biên Phủ quận Bình Thạnh nhằm phản đối việc Trung Quốc xâm lăng Việt Nam và đưa giàn khoan HD981 vào biển đông.

View original post 271 more words

Kẻ cướp gọi thầu

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc gọi thầu thăm dò dầu khí Biển Đông
by VOA. 19/04/2017 .
_94967719_744e1b81-46b9-49c1-87b9-e830f45c1ccd
Giàn khoan Cá Voi Xanh I cao tương đương tòa nhà 37 tầng.

Ngang nhiên chiếm biển người ta
Cấm dân đánh cá đứng ra gọi thầu
Đúng là ăn cướp biển sâu
Xem thường phán quyết mới đây của Tòa
Cực Nam Tàu cọng ngang qua
Phía Nam lãnh thổ ấy là Hải Nam
Quyền gì mà đứng ra làm
Chia lô gọi đấu đồ tham Hán Tàu?
Đồng bào hãy đứng lên mau
Trừ bè nô Hán chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, April 20, 2017 0000 EST