Thủ tướng Việt Nam không nêu tên ai ‘vi phạm chủ quyền’ trên Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Thủ tướng Việt Nam lên tiếng về ‘vi phạm chủ quyền’ trên Biển Đông by VOA Tiếng Việt 04/09/2019.
NXP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tại một cuộc họp Chính phủ hôm 4/9, nói rằng Việt Nam đã đấu tranh bằng mọi biện pháp để chống lại các hoạt động vi phạm chủ quyền trên Biển Đông.

Ba lãnh đạo Kim Ngân Trọng Phúc
Phải là người ra trước toàn dân
Báo tin đất nước nguy nan
Giặc Tàu xâm lấn đang tràn về Nam

Một mình đảng không làm gì được
Cùng toàn dân đối trước giặc thù
Ngày xưa quyết chiến hy sinh
Lòng dân sẽ xé Lam kình làm khô!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, September 05, 2019 0000 EST

Cá Voi Xanh và Hải Dương

Kính mời quý bạn xem videos:Cá Voi Xanh với Hải Dương
Hai mốc trên biển phân đường Biển Đông?
Việt Nam cần phải một lòng
Quyết thề ngăn chận để không thuộc Tàu
Đứng lên già trẻ bên nhau
Gái trai Kinh Thượng chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, June 27, 2017 2150 EST
1- Tàu Trung Quốc hành xử như cướp biển, đâm vỡ tàu Kiểm ngư Việt Nam

Kẻ cướp gọi thầu

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc gọi thầu thăm dò dầu khí Biển Đông
by VOA. 19/04/2017 .
_94967719_744e1b81-46b9-49c1-87b9-e830f45c1ccd
Giàn khoan Cá Voi Xanh I cao tương đương tòa nhà 37 tầng.

Ngang nhiên chiếm biển người ta
Cấm dân đánh cá đứng ra gọi thầu
Đúng là ăn cướp biển sâu
Xem thường phán quyết mới đây của Tòa
Cực Nam Tàu cọng ngang qua
Phía Nam lãnh thổ ấy là Hải Nam
Quyền gì mà đứng ra làm
Chia lô gọi đấu đồ tham Hán Tàu?
Đồng bào hãy đứng lên mau
Trừ bè nô Hán chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, April 20, 2017 0000 EST

Việt Phi Mã Indo nên chuẩn bị đối đầu Cá Voi Xanh

Kính mời quý bạn xem bài: TQ đưa vào hoạt động giàn khoan lớn nhất thế giới by BBC. 7 tháng 3 2017.
_94967719_744e1b81-46b9-49c1-87b9-e830f45c1ccd
Giàn khoan Cá Voi Xanh I cao tương đương tòa nhà 37 tầng.

Đây: Giàn khoan Cá Voi Xanh!
Lớn nhất thế giới của anh Ba Tàu
Giàn này sẽ đặt nơi đâu?
Hoa Đông Hoàng Hải nước sâu Thái Bình?
Tôi e nô Hán Ba Đình
Biết chắc nó sẽ chình ình Biển Đông
Lý nào Tầu lại khi không
Dựng lên giàn khủng để trông mỗi ngày?
Toàn dân hãy chuẩn bị ngay
Quyết tâm giữ nước chờ ngày đứng lên
Nắm đầu xách cổ những tên
Cam tâm bán nước chịu hèn vong nô
Dân Nam quyết giữ cơ đồ
Muôn năm toàn vẹn cõi bờ Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, March 08, 2017 0000 EST
1- China launches world’s largest oil exploration sea platform
2- China launches world’s largest oil exploration offshore platform
3- China Builds World Largest Oil Rig to Exploit South China Sea Oil