Khu vực Trung Cộng mua đất ‘cấm cửa’ cả phó tư lệnh quân khu 5

Kính mời quý bạn xem bài:
Đà Nẵng: Khu vực Trung Cộng mua đất ‘cấm cửa’ cả phó tư lệnh quân khu 5 by Bạn đọc Danlambao
Showroom H.A Cao su thiên nhiên
Showroom H.A Cao su thiên nhiên

Tòa Đại Sứ và Lãnh Sự quán
Được xem là trú quán quốc gia
Cấm dân bản xứ vào ra
Nhưng khi có việc thì ta vẫn vào
Khách sạn Tàu cấm vào tuyệt đối
Phải chăng đó cửa nối địa hào?
Thông ra ngoài biển lối vào
Của quân giặc Hán ngầm vào nước ta?
Đà Nẵng ơi phải tra xét kỹ
Đừng thờ ơ! Tỉ mỉ điều nghiên
Ra vào không được tự nhiên
Không sai chẳng trái cấm kiên làm gì
Vì An Ninh mời đi nơi khác
Chúng không đi cưởng bách phải đi
Tham tiền của giặc làm chi
Tồn vong Tổ quốc không gì quý hơn!
Lòng yêu nước căm hờn trổi dậy
Hướng về Đông đốt cháy giặc Tàu
Để cho Đất Việt ngàn sau
Muôn năm bền vững dưới bầu Trời Đông.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, December 26, 2015 0000 EST
1- Đà Nẵng: Xuất hiện showroom cấm cửa khách Việt, chỉ đón khách Trung Quốc!
2- Đà Nẵng phạt cửa hàng ‘cấm cửa’ người Việt, chỉ tiếp khách Trung Quốc