Bình Định kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Bình Định kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi by Hoàng Trọng – Thanh Niên Online. Ngày 28/1/2020.

Vua Quang Trung.

Nhớ ngày chiến thắng Ngọc Hồi
Un đúc khí thế của thời Tây Sơn
Chung lòng gìn giữ núi sông
Xứng danh con cháu Lạc Hồng muôn năm.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, January 29, 2020 1050 EST

Huyền thoại Tây Sơn ‘giải phóng nông dân’

Kính mời quý bạn xem bài: Ý kiến nói Tây Sơn ‘giải phóng nông dân’ chỉ là huyền thoại by BBC. 8 tháng 2 2019.
_105399979_gettyimages-466782149
Lễ hội Ngọc Hồi – Đống Đa nhắc lại chiến thắng của vua Quang Trung chống lại quân Thanh ở Hà Nội

Nếu không giải phóng nông dân
Làm sao thắng được mấy lần Nguyễn Vương?
Làm sao bảo vệ quê hương
Chống quân xâm lược Bắc phương Thanh triều?
Quân Thanh số lượng hơn nhiều
Thần tốc một trận sớm chiều tan hoang
Sông Hồng máu đỏ còn loang
Đống Đa Nghi Đống bảo toàn tiết trung
Tổ tiên anh dũng kiêu hùng
Nay sao Việt cọng lại cung cúc Tàu?
Đứng lên thề quyết cùng nhau
Một lòng giữ nước chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, February 09, 2019 0000 EST
1- Hình ảnh Gò Đống Đa
2- Trận Ngọc Hồi – Đống Đa
3- The Battle of Ngọc Hồi-Đống Đa
4- Chiến thắng Đống Đa
5- Đại phá quân Thanh Xuân Kỷ Dậu – 1789

Dân Việt đại thắng giặc phương Bắc xâm lăng đã 13 lần

Kính mời quý bạn xem bài:
Đã 13 lần Dân Việt đại thắng giặc phương Bắc xâm lăng. của Nguyễn Thành Đức trên Saigon Echo.
Hai Bà Trưng Xung Trận

Khi toàn dân Việt một lòng
Quyết vì đất nước sẽ cùng bên nhau
Đứng lên thề chống giặc Tàu
Để sông núi Việt ngàn sau trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, November 15, 2015 0000 EST

Xuân Kỷ Dậu 1789

Nhớ Mồng Năm Tết Kỷ Dậu 1789

Thăng Long năm cửa Ô xưa
Cờ đào phất phới đón Vua diệt thù
Hai Hồi chớp nhoáng tiếp thu
Đống Đa Nghi Đống giã từ thế gian
Quân Tôn Sĩ Nghị tan hàng
Cầu phao chìm lĩm lại càng hải kinh
Dẫu ta yêu chuộng hòa bình
Cũng nên phòng bị động binh khi cần
Phải luôn chuẩn bị lòng dân
Sẵn sàng quân đội canh tân nước nhà
Từ nơi rừng thẳm đảo xa
Ngày đêm canh giữ may ra vẹn toàn
Ngăn ngay những vết dầu loang
Không thì sẽ mất hoàn toàn Việt Nam
“Nước Nam là của Dân Nam”
Toàn dân xin hãy đồng tâm giữ gìn
“Chữ Vàng Bốn Tốt” đừng tin
Tinh thần Dân Tộc cần nên bảo tồn
Nhớ ngày chiến thắng quân Tôn
Muôn dân già trẻ cùng ôn sử nhà
Giữ cho nước Việt Nam ta
Muôn đời không thể biến ra thành Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, 16 February 2013, 1250 EST

1- Nhớ Chiến Thắng Đống Đa Mồng Năm Tết Kỷ Dậu 1789
2- Nhớ Chiến Thắng Đống Đa Mồng Năm Tết Kỷ Dậu 1789
3- Mừng Chiến Thắng Xuân Kỷ Dậu Năm Thứ 223