Tàu gọi đầu tư vào các đảo có tranh chấp

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc gọi đầu tư vào các đảo có tranh chấp Minh Anh, RFI, Đăng ngày 15-01-2016 Sửa đổi ngày 15-01-2016 13:10
Đảo Phú Lâm - Hoàng Sa
Đảo Phú Lâm – Hoàng Sa

Giặc Tàu mời gọi đầu tư
Trên đất chúng cướp kể từ bảy tư
Đã hơn bốn chục năm dư
Anh hùng giữ nước vân du vĩnh hằng
Đồng bào ơi có nghe chăng?
Biển Đông sóng dậy hung hăng giặc thù
Đứng lên vì nước diệt thù
Việt Nam độc lập ngàn thu trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, January 16, 2016 0000 EST