Watch “Biểu Tình Ngày 2/9 Vì Sự Tồn Vong Của Dân Tộc” on YouTube

Watch “Bộ chính trị ráo riết truy tìm anh nông dân sáng tác bài hát làm lung lay chế độ CSVN” on YouTube

Đả đảo cọng sản!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, August 28, 2017 2000 EST