Hàng không mẫu hạm của đồng minh Mỹ vào Biển Đông năm 2019

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông 2019: Đông đảo hàng không mẫu hạm của đồng minh by Thành Đỗ Cựu kỹ sư Sagem, Paris 14/12/2018.
_104643067_gettyimages-109122614
Hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle lần đầu tiên cho thấy tiêm kích Rafale hôm 5/1/2001

Hàng không mẫu hạm đồng minh Mỹ
Cùng hướng về trực chỉ Biển Đông
Mặc Tàu khựa không bằng lòng
Pháp Anh Ấn Nhật một lòng tiến vô

Tàu rêu rao cõi bờ bị lấn
Hỏi khựa Tàu ai tấn Việt Nam?
Bảy Tư, Tám Tám ai làm
Giết người cướp đảo vì tham của người?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, December 15, 2018 0010 EST