Giặc Tàu “giúp” cướp Việt

Kính mời quý bạn xem bài: Giặc Tàu “giúp” cướp Việt by CTV Danlambao 19.09.2018.
temp-danlambao
Côn đồ Tàu cộng và côn an Việt cộng.

Côn đồ Tàu giúp côn an Việt
Vì mục đích muốn biết thông tin
Những người yêu nước chống Tàu
Để rồi đàn áp thật mau kịp thời

Đứng lên ngăn chặn giặc trời
Bảo an đất nước muôn đời Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, September 20, 2018 0000 EST