Giặc Tàu “giúp” cướp Việt

Kính mời quý bạn xem bài: Giặc Tàu “giúp” cướp Việt by CTV Danlambao 19.09.2018.
temp-danlambao
Côn đồ Tàu cộng và côn an Việt cộng.

Côn đồ Tàu giúp côn an Việt
Vì mục đích muốn biết thông tin
Những người yêu nước chống Tàu
Để rồi đàn áp thật mau kịp thời

Đứng lên ngăn chặn giặc trời
Bảo an đất nước muôn đời Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, September 20, 2018 0000 EST

Trưởng côn an Krông Ana đá thúng hàng của dân

Kính mời quý bạn xem bài: Đá thúng ở Krông Ana là hành vi ‘phản cảm’ by BBC. 4 tháng 10 2017.
Lê Tấn Thịnh
Hung thần Lê Tấn Thịnh, trưởng công an xã Quảng Điền thừa nhận mình là người đá thúng hàng.

Người dân cùng khổ xưa nay
Bán bưng buôn thúng qua ngày độ thân
Bởi nghe cọng sản vì dân
Nên theo giải phóng góp phần công lao
Bốn hai năm chẳng lúc nào
Được như thuở giặc chưa vào miền Nam
Nắm rau con cá chưa làm
Muốn đem rao bán phải làm sao đây?
Chính quyền không giúp một tay
Lòng dân căm phẫn có ngày bùng lên
Tội Lê Tấn Thịnh sẽ đền
Khi dân đứng dậy đạp nền cọng nô
Toàn dân đứng dậy tung hô:
“Trả dân dân chủ tự do nhân quyền!”
Chính quyền cai trị là thuyền
Phong ba bão táp lật thuyền là Dân!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, October 05, 2017 0000 EST