Tướng Mỹ gốc Việt và Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: Chuẩn tướng Lương Xuân Việt được Tổng thống Mỹ đề cử lên thiếu tướng by BBC. 04/26/2017.
_95793956_photos.medleyphoto.5867170-1
Chuẩn tướng (Brigadier General) Lương Xuân Việt

Chúc mừng Chuẩn tướng Lương Xuân Việt
Thăng Thiếu tướng người Việt đầu tiên
Chúc ông thăng tiến liền liền
Diệt trừ khủng bố trận tiền thành công

Là người Việt trong quân đội Mỹ
Trước tiên là quân kỷ phải tuân
Quê hương đất nước mất dần
Không làm gì được vì cần lệnh trên

Mong rằng ông hãy nên giúp đỡ
Cho lớp trẻ bở ngỡ quân trường
Truyền trao cho chúng yêu thương
Tình yêu Tổ quốc Quê hương Giống nòi

Có như thế giống nòi dân Việt
Mới trường tồn nối tiếp mai sau
Muôn dân cùng chống giặc Tàu
Nước nhà Dân tộc khỏi sầu diệt vong.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, April 26, 2017 1945 EST