Nhật Bản và bài toán Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài:
Nhật Bản và bài toán Biển Đông của Phố Việt (vietnamville.ca).

Đảo Chữ Thập - Trường Sa

Kìa xem con cháu Thái Dương
Đứng lên mạnh dạn chống phường xâm lăng
Giặc Tàu hết dám hung hăng
Một khi lâm chiến e rằng thua to
Đứng lên diệt bọn Hán nô
Dẹp đàn con cháu cáo hồ Trọng Sang
Cứu nguy dân tộc giang san
Thoát vòng nô lệ ngoại bang bắc triều
Hỡi người dân Việt mến yêu
Giúp dân diệt cọng là yêu giống nòi
Một khi giặc cướp nước rồi
Cơ may phục quốc khó đòi lắm thay!
Hỡi người tài đức hôm nay
Vì Dân cứu Nước ra tay diệt thù.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, October 25, 2015 1440 EST