Bắc Kinh cho rằng kỹ thuật bồi đắp của VN kém hơn TQ

Kính mời quý bạn xem bài: Bắc Kinh cho rằng kỹ thuật bồi đắp của VN kém hơn TQ by RFA, 2016-02-05
Đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông
Đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông

Thật trơ trẻn giặc Tàu ăn cướp
Ỷ giàu mạnh đi cướp nước người
Lại còn khinh khỉnh miệng cười
Rằng ta bồi đắp ông trời còn thua
Người dân Việt nghe chưa Tàu nói?
Hãy đứng lên cởi trói vong nô
Không thì mất cả cơ đồ
Việt Nam thành tỉnh dưới cờ Hán gian
Đất nước ta đang cần cứu sống
Hỡi toàn dân dòng giống Lạc Hồng
Hãy vì đất nước núi sông
Kết đoàn giữ nước, Biển Đông trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, Febuary 06, 2016 2212 EST
1- Báo Trung Quốc chê đảo nhân tạo của Việt Nam không bằng của TQ
2- Báo TQ ‘tự khen đảo nhân tạo’