Sáng nay, người dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình biểu tình chặn quốc lộ 1A.

Biểu tình cho Formosa CÚT!
Biểu tình cho Cọng sản NHÀO!
Biểu tình kéo lũ Trọng XUỐNG
Biểu tình để VIỆT NAM CÒN!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, January 23, 2017 1940 EST

www.vietnamexodus.info

Nguyen Chí Tuyen (facebook) Lý do: Dân không đồng tình việc bồi thường Formosa. Nguyen Chí Tuyen (facebook)

View original post