Đường cao tốc đến lệ thuộc Tàu cọng ám ảnh Montenegro

Kính mời quý bạn xem bài: ‘Đường cao tốc đến hư không’ được Trung Quốc đầu tư ám ảnh Montenegroby Reuters 16/07/2018.

Xây dựng cầu trên đường cao tốc Bar-Boljare ở Bioce, Montenegro, ngày 7/6/2018.

Đường cao tốc lao dốc hố nợ
Lợi chưa thu biết gỡ vào đâu
Tài nguyên đất nước thuộc Tàu
Bốn năm thế hệ cúi đầu vong nô

Không nên đem cơ đồ thế chấp
Nhỡ sa cơ biết tấp vào đâu
Tránh xa bẩy nợ của Tàu
Trẻ già trai gái chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, July 16, 2018 1450 EST
1- HIỂM HỌA TRUNG CỘNG VÀ BÀI HỌC CONGO

Bẩy nợ của Tàu cọng

Kính mời quý bạn xem bài: Đại nạn Trung Hoa: Trung Cộng bẫy nợ by Trần Gia Phụng (Danlambao) 09.07.2018.
bẩynợtàu-danlambao
Chủ nợ và con nợ.

Cần tiền cầm lấy mà xài
Khi nào có trả bùi tai quá trời
Tới khi đáo hạn hỡi ơi
Tài nguyên hay đất thuộc trời Bắc kinh!

Người yêu nước giật mình chợt tỉnh
Hãy đứng lên thức tỉnh toàn dân
Việt Nam đất nước đang cần
Diệt bầy nô hán bảo toàn giang san!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, July 11, 2018 2144 EST