Luật sư Mỹ đề nghị tư vấn miễn phí cho Việt Nam kiện Tàu cọng ra tòa quốc tế

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Luật sư Mỹ đề nghị tư vấn miễn phí cho Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế by Khánh An-VOA. Ngày 05/06/2020.
Người biểu tình, cảnh sát và truyền thông tập trung bên ngoài Tòa Trọng tài Thường trực ở La Haye, Hà Lan, vào ngày 12/7/2016, trước khi tòa đưa ra phán quyết vụ kiện của Philippines chống lại yêu sách chủ quyền của Tàu cọng trên Biển Đông.

Có người giúp mà không khởi kiện
Trọng Phúc Ngân hỏi viện cớ gì
Không đòi Tàu cọng phải đi
Hầu tòa Quốc Tế xử về Biển Đông?

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, June 5, 2020 2137 EST