Báo Hồng Kông: Bắc Kinh đã có kế hoạch lập vùng nhận dạng phòng không bao trùm Biển Đông

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Báo Hồng Kông: Bắc Kinh đã có kế hoạch lập vùng nhận dạng phòng không bao trùm Biển Đông by Anh Vũ – RFI. Đăng ngày: 01/06/2020 – 14:36 Sửa đổi ngày: 01/06/2020 – 14:36

Bản đồ Biển Đông theo cách gọi của Việt Nam, nhưng Tàu cọng gọi là biển Trung Hoa.

Người khổng lồ có tên Tàu cọng
Đang huênh hoang nuốt trọn
Biển Đông Quên rằng có lắm gai chông
Khi vào trong họng thì không sống còn

Hỡi đồng bào Việt Nam trong nước
Hãy cùng nhau tiến bước lên đường
Quyết thề gìn giữ quê hương
Đuổi quân giặc hán hết phương tung hoành!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, June 2, 2020 0735 EST