Người Việt so sánh và ‘mơ được biểu tình’ như Mỹ

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài: Người Việt so sánh và ‘mơ được biểu tình’ như Mỹ by Khánh An-VOA. Ngày 01/06/2020.

Công an ngăn người dân chụp ảnh một cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam.

Việt Nam dân được biểu tình
Làm sao cọng sản Ba Đình yên thân
Đứng lên ơi hỡi toàn dân
Lật bè nô hán phải cần làm ngay.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, June 1, 2020 1400 EST