Liên minh quốc tế thừa biết phải làm gì để loại trừ hiểm họa Tàu cộng

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài: Liên minh quốc tế thừa biết phải làm gì để loại trừ hiểm họa Tàu cộng by Phương Nguyễn (Dânlambao). Ngày 30.05.2020.
Muốn hòa bình sẵn sàng nghênh chiến
Địch thấy thế sẽ khiến e dè
Việt Nam có biết có nghe?
Hãy mau mua sắm tàu bè nhiều thêm.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, May 31, 2020 2347 EST