Thẩm phán Tàu cọng len vào Tòa Án Quốc Tế về Luật Biển

Kínhmời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
“Không nên bầu một thẩm phán Trung Quốc vào Tòa Án Quốc Tế về Luật Biển” by Trọng Nghĩa-RFI. Đăng ngày: 21/05/2020 – 12:49 Sửa đổi ngày: 21/05/2020 – 12:49Trụ sở của Tòa Án Quốc Tế về Luật Biển ITLOS, Hamburg, Đức © Ảnh UNESCO

Thử tưởng tượng khi Tòa xét án
Việt tố Tàu xâm lấn Biển Đông
Công bình sẽ có hay không?
Khi ông bỏ phiếu lại không thiên Tàu?Phải cần ngăn chận ngay mau
Hãy cùng sát cánh chống Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, May 21, 2020 0900 EST