Hải quân Mỹ triển khai tàu ngầm để đẩy lùi Tàu cọng ở Biển Đông

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Hải quân Mỹ triển khai tàu ngầm để đẩy lùi Trung Quốc ở Biển Đông by VOA Tiếng Việt. Ngày 20.5.2020.

Một tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ đến Philippines (ảnh tư liệu, 2014)

Mỹ chỉ nằm ngoài khơi Đà Nẵng
Tàu ngầm Tàu sẽ chẳng đi đâu
Đi ra thì sẽ đối đầu
Vòng lên cũng gặp chạy đâu bay giờ?

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, May 20, 2020 1026 EST