Xem “V. Đình Huệ “lẩn tránh” – Dân réo to “gọi hồn”” trên YouTube

Kính mời quý bạn đọc xem video:

Khôi hài tiếp xúc cử tri
Bí thư Vương Huệ tránh đi đâu rồi?
Cổng vào án ngữ thiên lôi
Ngăn dân vào gặp dâng lời hỏi han!
Miệng gào công bộc của dân
Coi dân như rác lột dân khi cần!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, May 19, 2020 1158 EST