Nhiều người Việt Nam lo Tàu cọng ‘thôn tính’ đất ven biển

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Nhiều người Việt Nam lo Trung Quốc ‘thôn tính’ đất ven biển by BBC Việt ngữ. Ngày 16 tháng 5 2020.

Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết hầu hết các lô đất do Trung Quốc sở hữu ở Đà Nẵng đều ở vị trí các đường lớn, ven biển, có ý nghĩa quan trọng trong khu vực phòng thủ.

Đất ven biển và đất đường lớn
Khi hửu sự sẽ biến thành đồn
Giúp Tàu ưu thế tấn công
Việt Nam như đã nằm trong tay Tàu

Đồng bào hãy đứng lên mau
Quyết thề giữ nước chống Tàu xâm lăng.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, May 18, 2020 0740 EST