Xem “Mỹ sẽ „dứt điểm“ TQ?” trên YouTube

Kính mời quý bạn đọc xem video:

Chinh phụ ngâm:
Xanh kia thăm thẳm tầng trên,
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này ?

Vì Cọng sản Tàu!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, April 6, 2020 1229 EST