Xem “TQ đâm chìm – VN cảm ơn” trên YouTube

Kính mời quý bạn đọc xem video:

Tàu gian ác khiến dân bị nạn
Cám ơn lũ khốn nạn Bắc kinh
Xuân Phúc quả thật tài tình
Chỉ lo cho đảng dân mình mặc bay!

Hỡi đồng bào chung tay chống giặc
Lũ xâm lăng hải tặc cọng Tàu
Hãy cùng sát cánh bên nhau
Quyết thề giữ nước chống Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, April 05, 2020 0312 EST