Xem “Đường phố Huế ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đặc biệt | Nhiều tuyến phố sẽ đẹp hơn| Lequang Channel” trên YouTube

Kính mời quý bạn đọc xem video:

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương đặc biệt
Phố vắng tanh không thiết lễ nghi!
Cớ chi tình cảnh như ri?
Chính danh thủ phạm cô vi cúm Tàu

Hãy cùng chung sức với nhau
Quyết thề diệt cọng chống Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, April 2, 2020 1156 EST