Thế giới lo chận virus Wuhan, Tàu cọng tăng tốc bành trướng ở Biển Đông

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài: Lợi dụng Hoa Kỳ và các quốc gia bị tấn công bởi vi khuẩn Vũ Hán, vi khuẩn Bắc Kinh gia tăng xâm nhập và bành trướng tại Biển Đông by CTV-Dânlambao. Ngày 1.4.2020.
Chinese virus

Bọn giặc Tàu mưu mô trí trá
Gây đại dịch truyền bá khắp nơi
Mọi người đang lúc chơi vơi
Tàu lo củng cố tức thời Biển Đông

Hỡi đồng bào với lòng yêu nước
Hãy đứng lên ngăn bước giặc Tàu
Toàn dân sát cánh bên nhau
Quyết thề giữ nước chống Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, April 2, 2020 0758 EST